Karrierlehetőségek

Raiffeisen Bank Karrier Portál

KARRIER LEHETŐSÉGEINK

  •  

Junior Stratégiai beszerző - Budapest

Általános szolgáltatások (főleg HR, jog, behajtási terület) beszerzésére vonatkozó pályáztatási, versenyeztetési folyamat meghatározása A beszerzés képviselete a beszállítói piacon, elsődleges kapcsolattartás a szállítókkal Csoport (Raiffeisen Bank International) és regionális szintű beszerzési tenderekben való részvétel (későbbiekben irányítói szerepkör betöltése) Vendor Management tevékenység bonyolítása Beszerzési igények optimalizálása, kontrolálása

Budapest

Gyakornok - Kis- és középvállalati területre (Pécs) - Országos

A kis- és középvállalati ügyfélköréhez kapcsolódó adminisztratív jellegű feladatok ellátásában, személyes kapcsolattartásban és ügyintézésben (elsősorban telefonos) számítunk a segítségedre. A társterületek munkatársaival együtt elő- ill. elkészítesz szerződéseket (pl. számlanyitási, finanszírozási, biztosítéki, betét) és egyéb adminisztrációs anyagokat. Valamint dokumentálod az ügylet előterjesztéseket, begyűjtöd az adatszolgáltatásokat az ügyfelektől, kezeled az ügyfélproblémákat, reklamációkat, statisztikákat, jelentéseket.

Országos

Pool Lakossági ügyfélreferens - Csepeli Fiók - Budapest

A lakossági ügyfelek tájékoztatása a bank által nyújtott pénzügyi lehetőségekről. Számlavezetéssel kapcsolatos műveletek végzése és kapcsolattartás meglévő és új ügyfelekkel. Pool lakossági referensként a munkavégzésed helye rugalmas, a régión belül több fiókban is fogsz dolgozni (ennek beosztását mindig előre egyeztetni fogjuk veled).

Budapest

Panasz- és hibakezelési munkatárs - Budapest

A Bankhoz beérkezett panaszok vizsgálatának koordinálása, ennek részeként szükség szerint egyeztetés társosztályokkal. A kivizsgálás során szerzett információk összegzése, önálló döntéshozatal az összegyűjtött adatok alapján. Az Ügyfélnek kiküldendő válaszlevél előkészítése. Panaszra adott válaszlevelek megírása Egyedi hibák vizsgálatának koordinálása, .ennek részeként szükség szerint egyeztetés társosztályokkal.

Budapest

KKV BÍrálati Szakértő - Budapest

Munkakörödbe a kis- és középvállalati ügyfelek egyedi hitelképességének vizsgálata tartozik majd. Ennek keretén belül olyan alapfeladatokkal találkozhatsz, mint az ügyféligények bírálati döntésre történő előkészítése, javaslattétel a finanszírozási struktúra kialakítására, a megvalósult ügyletek nyomon követése, ügyfelek pénzügyi helyzetének monitoringja, továbbá a belső és külső előírások, hitelezési/kockázati szabályok ismerete, betartása és betartatása. A vállalati hitelezési folyamatot érintő kérdésekben hozott állásfoglalásaiddal aktívan befolyásolhatod a bank hitelezési gyakorlatát, a különböző (üzleti, kockázatkezelési és operációs) területekkel történő együttműködésed során pedig lehetőséged nyílik megismerni a teljes kis- és középvállalati hitelezési folyamatot. 

Budapest

Fedezetlen hitelbírálati munkatárs - Nyíregyháza

A fiókhálózatából érkező termékcsoportokba tartozó igénylések (személyi kölcsön vagy hitelkártya és bankszámla-hitelkeret) teljes körű feldolgozása A szükséges dokumentumok meglétének, valamint formai és tartalmi követelményeinek ellenőrzése A szabályzat alapján további ellenőrző lépések elvégzése az online rendszerekben Hitelkapacitással kapcsolatos számítások elvégzése, ellenőrzés Egyeztetés a fiókhálózat valamint a társosztályok munkatársaival

Nyíregyháza

Jelzálog specialista lakossági ügyfélreferens - Királyhágó téri fiók - Budapest

A lakossági ügyfelek tájékoztatása a Bank által nyújtott pénzügyi lehetőségekről. Számlavezetéssel és jelzáloghitelezéssel kapcsolatos műveletek végzése, kapcsolattartás a meglévő és az új ügyfelekkel.

Budapest

Premium Banking értékesítési asszisztens - Mammut Fiók - Budapest

Ügyféltárgyalások szervezése a támogatott Premium referensek részére, premium ügyfelek kiszolgálása egyszerűbb ügyféltranzakciók esetén. Ügyfélportfolió monitoring alapján, ajánlás tétele a támogatott referenseknek az értékesítési lehetőségekre. Bejövő hívások, ügyfélpanaszok, adminisztráció kezelése. Tartós, bizalmi kapcsolat kiépítése és ápolása az ügyfelekkel illetve piaci és gazdasági információk gyűjtése.

Budapest

Belföldi értékpapír elszámolás munkatárs - Budapest

A letétkezelt ügyfelek belföldi elszámolású kötvény, - részvény és egyéb típusú dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó tranzakciók, elszámolások lebonyolítása a hazai piacokon, egyeztetése az elszámolási partnerekkel. Az ügyletek mögötti fedezetek ellenőrzése, elszámolás alatt álló ügyletek monitorozása. El nem számolódott ügyletek kivizsgálása, egyeztetése, módosítása Értékpapír nosztró számlák vonatkozásában cash management feladatok ellátása, fedezetek biztosítása, fedezetek összegzése, limit túllépések figyelése Letétkezelt ügyfelek értékpapír számlán történő egyéb ügyletének lebonyolítása

Budapest

Chargeback munkatárs - Budapest

a bankkártya tranzakciókkal kapcsolatos reklamációkat regisztrálja és önállóan dönt a reklamáció formáját és menetét illetően – copy bekérés, first chargeback, compliance, stb. a bankkártya reklamációk kezelésére vonatkozóan kidolgozza a bankban alkalmazandó folyamatokat és szabályokat a folyamatok és szabályok változásának megfelelően módosítja a reklamációs eljárás elindításához szükséges nyomtatványokat a hatályos törvényeknek megfelelően megszerkeszti az ügyfélértesítő leveleket (reklamáció befogadása, lezárása, további intézkedések) és a törvényben foglaltak szerint gondoskodik az ügyfelek értesítéséről a reklamációval kapcsolatban önállóan dönt a reklamált összeg előzetes jóváírásáról és gondoskodik róla, hogy a tétel lekönyvelésre kerüljön

Budapest

AS/400-as alkalmazásfejlesztő - Budapest

Alkalmazási programok, modulok fejlesztése, fejlesztői tesztelési feladatok végrehajtása. Fejlesztési dokumentációk (rendszerterv, specifikáció, tesztelési jegyzőkönyv, telepítő lap, üzemeltetési leírás) elkészítése és közreműködés a szervezői dokumentáció létrehozásában. Közreműködés az informatikai alkalmazások tesztelésének előkészítésében és a tesztforgatókönyvek összeállításában. Szakmai háttér biztosítása a fejlesztési döntések előkészítéséhez. Szakértőként támogatás nyújtása az üzleti területek által gondozott termék- és szolgáltatásfejlesztéséhez.

Budapest

IT Belső ellenőr - Budapest

A bank IT folyamatainak ellenőrzése. A jogszabályoknak, group szintű előírásoknak és belső szabályzatoknak való megfelelés, valamint a hatékonyság vizsgálata. Az ellenőrzések lefolytatása az előkészítési szakasztól a helyszíni vizsgálatokon át az írásba foglalásig és egyeztetésig. Jelentés elkészítése angol nyelven.

Budapest

Premium Banking ügyfélreferens - Akadémia utcai fiók - Budapest

Felveszed a kapcsolatot a meglévő és potenciális Prémium ügyfélekkel. Hosszútávú, bizalmi kapcsolatokat építesz ki és ápolsz a meglévő és új ügyfelekkel egyaránt. Személyes találkozók során, professzionális tanácsadással és pénzügyi tervezéssel (befektetési portfolió kialakítása, finanszírozás, nyugdíjtervezés, biztosítás) segíted ügyfeleidet.

Budapest

Dokumentumkezelési munkatárs - Budapest

Gondoskodik a beérkezett küldemények tételes átvételéről Érkezteti, szétválogatja a beérkezett küldeményeket Szkennel és adatrögzítést végez különböző dokumentumkezelő rendszerekben Elektronikusan és/vagy fizikailag továbbítja a küldeményeket Szükség esetén irattárazási feladatokat lát el

Budapest

Kisvállalati ügyfélmenedzser - Mammut fiók - Budapest

250.000.000 Ft árbevételig, a kis- és közepes vállalati ügyfelek teljeskörű kiszolgálása, részükre történő információnyújtás, számlavezetéssel kapcsolatos műveletek végzése. Aktív kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel, befektetési, hitel és egyéb kiegészítő termékek értékesítése, további új potenciális ügyfelek megtalálása. Aktív részvétel, együttműködés a további vállalati ügyfélkapcsolatot ellátó területekkel, és a Lakossági Prémium területen dolgozó kollégákkal, keresztértékesítési lehetőségek felismerése.

Budapest

Senior KKV Ügyfélreferens - Budapest

A kis- és közepes vállalati ügyfelekkel személyes kapcsolat kialakítása, a részükre történő információnyújtás, elsődleges ügyfélkapcsolatok kiépítése és erősítése, a banki, leányvállalati és egyéb partnerek által nyújtott termékek és szolgáltatások értékesítése lesz a feladatod. Aktívan részt veszel a vállalati csomag értékesítésben. Szorosan együttműködsz a lakossági és prémium területen dolgozó kollégákkal, törekedsz a keresztértékesítési lehetőségek felismerésére. Számlavezetéssel kapcsolatos műveletek végzel. Feladataid közé tartozik a befektetési, hitel és egyéb kiegészítő termékek értékesítése, hitelügyletek lebonyolítása és az új ügyfelek akvizíciója.

Budapest

KKV Bírálati munkatárs (szerződésíró -előkészítő) - Budapest

Munkakörödbe a jóváhagyott kis- és középvállalati ügyletek szerződésírásra történő előkészítése, valamint az ügyfelek hitelképesség-vizsgálatának támogatása tartozik majd. Ennek keretén belül olyan konkrét feladatokkal találkozhatsz, mint az ügyletek paramétereinek (a biztosítéki háttérnek, a szükséges verifikációs elemeknek, az előírt folyósítási feltételeknek) rögzítése a jóváhagyásnak megfelelően, a hitelbírálati dokumentáció elemzésre történő előkészítése, a kockázatelemzői munka operatív segítése az elemzéshez használt input-adatok generálása által, valamint egyéb elemzéstámogatás, továbbá a megvalósult ügyletek monitoringja, ill. a belső és külső előírások, hitelezési/kockázati szabályok ismerete, betartása és betartatása.

Budapest

Gyakornok – Banki szabályozási területre - Budapest

A bank működését leíró szabályzatok, folyamatleírások elkészítésében, aktualizálásában adminisztrációs segítséget nyújtasz a szabályzat gazdájának. A szabályzatokat nyilvántartó alkalmazás használatához támogatást nyújtasz a munkatársak számára. A szabályozási rendszerhez kapcsolódó napi operatív feladatokat elvégzed. Folyamatmodellezési feladatokat látsz el, ill. támogatod a folyamatmenedzsment szakértők munkáját ebben. Folyamatok dokumentálásában veszel részt.

Budapest

Monitoring rendszer üzemeltető - Budapest

A feladatod a Bank monitoring rendszereinek üzemeltetése és továbbfejlesztése. Részt vehetsz fejlesztési feladatokban, ahol kipróbálhatsz új módszereket is, amelyekkel hatékonyabban lehet monitorozni a fejlesztésekből adódó új változásokat.

Budapest

ICS (Internal Control System) Officer - Budapest

A Bank Compliance főosztályán belül az ún. ICS (Internal Control System) belső szabályzatának a kidolgozása és teljesülésének ellenőrzése. A Bank kulcsfolyamatainak és kulcskontrolljainak a meghatározásában való részvétel. ICS folyamatok validálása, a kockázatok azonosításában, rangsorolásában, a kiemelt kockázatok meghatározásában támogatás nyújtása mind Compliance, mind az üzleti területek számára. A kontrollok tervezésében, bevezetésében támogatás nyújtása, azok bevezetésének ellenőrzése. Az ICS és kapcsolódó módszertani oktatási tananyag elkészítése. Az ICS rendszer működési hatékonyságának követése, folyamatos fejlesztése, hiányosságokra intézkedési tervek kidolgozása.

Budapest